Viskózní obaly

NaloCellulose

Použití:  Obaly NaloCellulose jsouvhodné zejména pro vařené a zauzené masné výrobky, ale i studenou cestou vyráběné zauzované masné výrobky.

NaloCellulose

Dělí se dle elasticity a tvarovatelnosti na:
- NaloSchmal N, NaloSchmal O
- Nalo M- standardní elasticita cca 5-7 % přirazitelnost
- NaloCellulose Kranz N- kroužkové obaly 
- Nalo GLI, Nalo BG, Nalo BIG,
-  Nalo ML- extrémní elasticita 50- 70% přirazitelnost 

Obaly NaloCellulose jsou bezešvé obaly na bázi přírodního materiálu celulosy. Mají vynikající vlastní smrštitelnost, nepropustnost obalů pro tuky, výbornou uditelnost, průhlednost a potiskovatelnost.

DOKUMENTY

NaloFaser

NaloFaserPoužití: 
Obaly NaloFaser jsou vhodné pro trvanlivé zauzované fermentované salámy, ale i pro vařené polotrvanlivé salámy a zauzované tavené sýry.

Faserové obaly dělíme podle druhu vnitřní impregnace, která určuje oblast použití na:
NaloFaser I- obaly pro fermentované a tzv. polotrvanlivé salámy
NaloFaser N- obaly pro vařené zauzované masné výrobky s dobrou loupatelností
NaloFaser P- obaly pro vařené zauzované masné výrobky s vynikající loupatelností 
NaloFaser S- obaly pro fermentované salámy a salámy s přírodní bílou plísní

Základem faserových obalů Nalo jsou celulosové obaly zesílené dlouhovláknovým faserovým rounem. NaloFaser obaly se vyznačují extréímní fyzikální a tepelnou zatížitelností při zachování vynikající smrštitelnosti, tvarové stabilit a stálnosti kalibru.DOKUMENTY

NaloLine

NaloLinePoužití: 
Obaly NaloLine nacházejí 
použítí jak při výrobě 
fermentovaných trvanlivých
salámů, tak i při výrobě 
polotrvanlivých salámů vyráběných tzv. teplou cestou.

Základem faserových obalů ®NaloLine jsou celulosové obaly zesílené dlouhovláknovým faserovým rounem. ®NaloLine obaly se vyznačují extrémní fyzikální a tepelnou zatížitelností při zachování vynikající smrštitelnosti, tvarové stability a stálosti kalibru. Díky jedinečné povrchové úpravě propůjčující těmto obalům matný přírodní vzhled imitují povrch kolagenových obalů.

DOKUMENTY

NaloTop

Použití:
Obaly NaloTop jsou vhodné pri vařené nezauzované masné výrobky pro extrémně dlouho údržnost výrobku.

Obal NaloTop je faserovým vláknem zesílený celulosový obal s vnitřní bariérovou vrstvou s 3 násobnou funkcí proti postupu vodních par, kyslíku a aroma. Mezi jeho vlastnosti patří definovaná roztažnost, silná smrštitelnost, tudíž se obal vyznačuje stálostí kalibru, má dokonalý válcový tvar, symetrické tvoření konců salámů, výbornou loupatelnost při zachování přilnavosti obalu k produktu.

 

 

DOKUMENTY
zavrit